Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisansı

2013-08-26 17:16:00

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programının amacı lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış öğrencilere bir üst düzeyde uzmanlık eğitim-öğretim ve araştırma imkanları sunmaktır. Bunun yanı sıra, bu program, Pazarlama alanında: araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve geniş kitlelere aktarma yeteneği kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca program, içeriği itibariyle, Pazarlama alanında iş dünyasının gereksinimlerine ve beklentilerine cevap verebilen, evrensel kavramları algılayabilen, irdeleyebilen ve stratejik düşünme yeteneğine sahip uzman yöneticilerin yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır. Devamı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

2012-12-23 13:29:00

  Günümüz dünya ekonomisinde, ulusların ekonomik zenginliği ve gücü, uluslararası ticarette ve uluslararası finans piyasalarındaki etkinliği ve rekabetçiliği ile ölçülmektedir. Ekonomik ve siyasi entegrasyonlar ile küreselleşme olgusunun varlığında, dış ticaret ve özellikle finansman konuları, iş ve bilim dünyasının yeni cazibe alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası ticaret ve finansman alanında yetişmiş nitelikli insan kaynaklarına bugün ve gelecekte, her zaman, dünden daha büyük bir gereksinim olacaktır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, “Geleceği yönetmek…” sloganını kendine ilke edinmiş bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda bu gelişmeleri dikkate alarak, bir ilki başlatmış ve İİBF bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünü açmış bulunmaktadır. Bölüm mezunları küresel rekabete açık ve yeni küresel fırsatları değerlendirebilecek ve uygulayabilecek meslek edinmiş olacaklardır. Bölümün lisans programının oluşturulmasında, başta ülkemiz olmak üzere dünyadaki gelişmeler, yeni oluşumlar ve uygulamalar esas alınarak, uluslararası ticaret ve finansman konularında en son ve yeni bilgilerle donatılacak uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programın en önemli özelliği, genelde iktisat ve işletme bilimlerinin doğrudan veya dolaylı ilgi alanına giren uluslararası ticaret ve finansman konularının disiplinlerarası düzenlenmiş olmasıdır. Bu yönüyle bölüm mezunları, hem makro ve mikro iktisadi olayları yorumlayabilen ve çözümleyebilen iyi bir iktisatçı, hem de uzman bir uluslararası işletmeci olmak üzere eğitilmektedirler. Bölüm lisans programında yer alan dersler, bir yandan genel işletmecil... Devamı